Radioul Captiv Captive Radio
icon

Ro

|

En

Donează aici Donate

Ascultă Radioul Captiv Tune in to The Captive Radio

1 din 4 femei din România este victima violenței domestice.

1 in 4 women in Romania is captive in an abusive relationship.

Și totuși, oamenii evită subiectul.

And yet, people avoid talking about this topic.

Dar pe 30 mai, la ora 22:00, România va fi obligată să asculte realitatea dureroasă.
KISS FM și MAGIC FM prezintă RADIOUL CAPTIV, un program special în care ambele frecvențe vor fi
captive cauzei Asociației ANAIS: combaterea violenței domestice.
Prezentat de Corina Băcanu, Nico Creciunesc și Liana Stanciu, împreună cu echipa Asociației ANAIS.

But, on May 30th, Romania will have to listen to the stark reality.
KISS FM and MAGIC FM present THE CAPTIVE RADIO, a special programme in which both frequencies will be
captive for the cause of ANAIS ASSOCIATION: stopping domestic violence.
Presented by Corina Băcanu, Nico Creciunesc and Liana Stanciu, together with the ANAIS team.


Dacă te-ai confruntat sau ești blocată într-o relație toxică, scrie-ne pe WhatsApp pe 30 mai și te sunăm înapoi.

If you are stuck in a toxic relationship or have been, send us a message on WhatsApp on May 30th and we’ll call you back.

Inspirație:
Poveștile unor femei care au refuzat să mai fie captive

Inspiration:
the stories of women who refused to be held captive

Încă nu crezi că violența domestică e o problemă reală?
Ascultă direct de la supraviețuitoare un fragment din poveștile lor de abuz, așa cum au fost povestite terapeutului ANAIS.
Toate numele și relatările sunt obținute direct de la supraviețuitoare, cu acordul lor.

You still don’t think domestic violence is a real problem?
Listen to snippets from real abuse stories straight from the mouths of survivors,
as they were recounted to the ANAIS therapist.
All names and recollections are from survivors, with their full permission.

Piese originale despre
puterea eliberării

Original songs about the power of becoming free

5 artiste din România au compus pro-bono 4 melodii răscolitor de puternice, inspirate direct din poveștile reale de mai sus.

Fiecare și-a ales să susțină victoria unei supraviețuitoare și să scrie versuri care sunt aici să ghideze alte victime către libertate.

5 Romanian female artists have composed pro-bono 4 breathtakingly powerful songs, inspired directly by real stories.

Each singer chose to support the victory of an ANAIS survivor and to write lyrics aimed to guide other victims towards freedom.

Spotify Icon

Parteneri

Partners

RADIOUL CAPTIV nu ar fi fost posibil fără ajutorul oferit de:

The Captive Radio wouldn’t have been possible without the help offered by:

Pentru suport și prezență media pe Spotify.

For support and media presence on Spotify.

icon

Pentru ajutorul de producție audio-video.

For audio-video production help.

icon

Lucia, Rockabella, Alma Nicole, Alexandra Stan, Norya, Demoga Music
pentru efortul de a transpune poveștile supraviețuitoarelor în emoție pură. for the effort of transposing the stories of survivors into raw emotion.